Bogočovjek Isus Krist – Ivan Karlić

7.99

Kategorija

Težina 400 g
Format 14 × 20 cm
Autor
Izdavač
Mjesto izdanja Zagreb
Godina 2009
Broj stranica 203
Uvez Tvrdi
Stanje knjige Vrlo dobro (podcrtavano na jednoj stranici)

“Razmišljanje o Isusu Kristu dogadalo se i događa se na različite načine, unutar i
izvan kršćanskih zajednica. Svekoliko zanimanje za Nazarećanina i različitost pri-
stupa njegovoj osobi i njegovu djelovanju svakako su znak njegove važnosti za čo-
vjeka i za čovječanstvo uopće. Ova knjiga želi uvesti čitatelja u kristološku problematiku, upoznati ga s te-
meljnim pojmovima kristologije i s načinom kako se »stvara<< kristologija. Stoga
se ovdje i govori ponajprije o temeljnom kristološkom pitanju: tko je Isus Krist?, i
o različitim odgovorima na to pitanje. Uzeti su u obzir posebice oni odgovori koji
su nastali posljednjih stoljeća kada je kristološka problematika, suočena s raznim
filozofskim, kulturalnim, teološkim i inim strujanjima, prolazila kroz svojevrsno
pročišćavanje u kršćanskim Crkvama i teologijama. Posebna pozornost usmje-
rena je na suvremeni svijet, koji pokazuje sve veći interes za Isusa iz Nazareta,
Krista. Zbog toga se i govori o suvremenoj kristologiji koja, temeljeći svoje učenje
na kršćanskoj kristološkoj predaji, na razne načine pokušava približiti osobu i dje-
lovanje Isusa Krista suvremenom čovjeku. Osim toga, zanimanje za Isusa Krista
zahvaća i osobe izvan granica kršćanskih Crkava. Ta činjenica nadahnula je auto-
ra da progovori o različitim slikama Isusa Krista ne samo u kršćanskoj teologiji i
praksi nego i u književnosti, na filmu, u filozofiji i raznim filozofsko-humanistič-
kim strujama te u nekršćanskim religijama. Budući da je posljednjih desetljeća,
pa i stoljeća, mnogo diskusija vođeno oko tematike o »povijesnom Isusu”

Na zalihi